Chuyển đến khối nội dung chính

「Buổi thăm quan doanh nghiệp lần 2 dành cho Tân Di dân 」trong 「Kế hoạch tăng cường dịch vụ việc làm cho Tân Di dân」(9-6)

Vào 09:00 – 17:00 ngày 16/9/2022 (thứ 6), Phòng Dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức buổi thăm quan doanh nghiệp cho Tân Di dân. Địa điểm tổ chức trường học và doanh nghiệp nhượng quyền (số 152, đoạn 3 đường Bắc Thâm, quận Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc; lầu 3, số 4 phố Phúc Thọ, quận Tân Trang, thành phố Tân Bắc). Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia. Thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 23085231 # 703 (cô Trường), 712 (cô Dương).

Ngày tháng

2022-09-14