Chuyển đến khối nội dung chính

Do tình hình dịch bệnh Hội quán tân di dân phục vụ phiên dịch ngay tức thì thông qua điện thoại 3 bên (5-5)

Gặp phải tình hình dịch bệnh ở Đài Loan, những người bạn nước ngoài không biết nói tiếng Trung
Hội quán tân di dân cung cấp các cuộc gọi ba chiều và dịch vụ phiên dịch tức thì giữa công chúng và các trung tâm chăm sóc ở các quận khác nhau, từ 9:00 đến 17:00, vào các ngày Thứ Ba đến Chủ Nhật!
Điện thoại của Hội quán tân di dân Wanhua: 2370-1046
Điện thoại của Hội quán tân di dân Shilin: 2883-7750

Ngày tháng

2022-05-23