Chuyển đến khối nội dung chính

Sở Di dân Bộ Nội vụ, tổ chức “Kế hoạch xây dựng ước mơ của tân di dân và con cái của họ lần thứ 7”, đăng ký kể từ ngày hôm nay trở đi cho đến ngày 31/12 (12-3)

Cổ vũ cộng đồng chăm sóc tân di dân tham gia hoạt động công ích, thông qua thước phim quay được chia sẻ cho mọi người.
Năm nay được chia thành 5 chủ đề lớn khác nhau: “Lập nghiệp và tiếp thị”, “học tập giáo dục và văn hóa nghệ thuật”, “phương tiện truyền thông và khoa học kỹ thuật số đa dạng”, “phục vụ cộng đồng công ích”, “bảo vệ môi trường và tiếp tục phát triển”, mỗi tổ cần có ít nhất 2 người tân di dân hoặc con cái họ là người báo cáo chính. Các thành viên còn lại thì không hạn chế là người trong nước hoặc người nước ngoài. Đối tượng tham gia nhiều nhất là 5 người một tổ, dự tính tiếp nhận 30 tổ, chi tiết hoạt động xin hãy xem tờ giới thiệu tóm tắt.


*Sau khi hoàn thành việc đăng ký qua qua mạng, thì gửi bảng đăng ký và bản kế hoạch đến Sở (tổ sự vụ di dân) “nhóm hoạt động kế hoạch xây dựng ước mơ của tân di dân và con cái của tân di dân” nhận, địa chỉ: Lầu 5, số 15, đường Quảng Châu, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc.

Ngày tháng

2020-12-04