Chuyển đến khối nội dung chính

​Thông báo: Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm sẽ kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày 14 tháng 6 năm 2021 (Ngày tạm đóng cửa sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh) (5-13)


1. Do Trung tâm Chỉ đạo tình hình dịch bệnh Trung ương thông báo cảnh báo dịch ở cấp độ 3 đã kéo dài đến ngày 14 tháng 6 năm 2021. Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm cũng sẽ tạm thời đóng cửa cho đến sau khi mức cảnh báo ở cấp độ 3 được dỡ bỏ và sẽ thông báo giờ mở cửa sau.
2. Các dịch vụ thông dịch và tư vấn của Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm cũng đồng bộ tạm dừng

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Ngày tháng

2021-05-27