Chuyển đến khối nội dung chính

Kiểm tra và bắt được những người mang vào hoặc bằng hình thức vận chuyển trái phép động thực vật sai quy định kiểm dịch, sẽ bị phạt mức phạt cao nhất với thời gian 7 năm, và bị phạt mức phạt dưới 3 triệu đồng Đài tệ.(1-1)


***Kiểm tra và bắt được những người mang vào hoặc bằng hình thức vận chuyển trái phép động thực vật sai quy định kiểm dịch, sẽ bị phạt mức phạt cao nhất với thời gian 7 năm, và bị phạt mức phạt dưới 3 triệu đồng Đài tệ.

Động thực vật hoặc những sản phẩm có liên quan mang nhập khẩu vào nước ta, phải phù hợp các quy định “Điều luật phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật” và “Luật kiểm dịch phòng dịch thực vật”. Thông qua kiểm tra bắt được những người mang hoặc bằng hình thức vận chuyển trái phép động thực vật sai quy định kiểm dịch bị phạt mức phạt cao nhất tội hình có thời gian dưới 7 năm, và bị phạt mức phạt dưới 3 triệu đồng Đài tệ.

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020, tại sân bay quốc tế Đào Viên kiểm tra bắt được tân di dân hay người lao động nước ngoài tại Đài Loan vi phạm mang vào trái phép các sản phẩm kiểm dịch như đậu Parkia speciose, măng cụt, quất và sản phẩm có liên quan đến thịt. Tổng số 184 trường hợp đã bị chuyển sang cơ quan điều tra hình sự hoặc xử phạt. Nhắc nhở mọi người không được tự ý mua các đồ kiểm dịch trên các trang mạng nước ngoài, đồng thời nhắc nhở các gia đình không tự ý gửi các loại động thực vật sang Đài Loan, tránh trường hợp người nhận vi phạm pháp luật và bị chịu xử phạt.


Đối với hành khách nhập cảnh thông thường mang theo động thực vật hoặc các quy định về kiểm dịch sản phẩm, vui lòng tham khảo [Trang web thông tin toàn cầu của Cục Kiểm dịch và phòng dịch động thực vật, Ủy ban Nông nghiệp, viện hành chính]: https://www.baphiq.gov.tw/ws.php?id=4502

Ngày tháng

2021-01-04