Chuyển đến khối nội dung chính

Kéo dài thời gian đăng ký, học viện năng lực nghề và Cục dân chính thành phố Đài Bắc cùng phối hợp tổ chức “Khóa học đào tạo nhân viên dịch vụ trông trẻ và ở cữ dành cho tân di dân” vào ngày 12/7 – 29/10(6-1)

Do tình hình dịch bệnh diễn ra, vậy thời gian đăng ký báo danh sẽ kéo dài đến 30/6. Danh sách trúng tuyển sẽ  công bố vào ngày 2/7.
 
Học cách chăm sóc trẻ sơ sinh, chăm sóc những bà mẹ sau sinh v.v... Sau khi khóa học kết thúc sẽ hỗ trợ thi lấy chứng chỉ. Mời các bạn tân di dân có hứng thú,  hãy đăng ký tham gia khóa học.
 
Thời gian khóa học: Lúc 09:10-16:10, các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu ngày 12/7, 30/8, 17/9, 29/9, 01/10, 29/10 năm 2021
Địa điểm khóa học: Học viện phát triển năng lực nghề nghiệp thành phố Đài Bắc  (Số 301, đường Shidong, quận Shilin thành phố Đài Bắc)
Đối tượng chiêu sinh: Tân di dân có hộ tịch (hoặc có địa chỉ cư trú trên thẻ cư trú) tại thành phố Đài Bắc, đủ 20 tuổi, ưu tiên cho những người chuẩn bị năng lực tiếng Trung cơ bản, ngoài ra đơn vị có điều chỉnh quyền hạn cho đối tượng tham gia và điều kiện đăng ký báo danh
Chiêu sinh: 25 người
Trang web đăng ký: https://reurl.cc/2b9q0v
Ngày công bố danh sách trúng tuyển: Thứ sáu ngày 2/7/2021
 
Những điều cần lưu ý:
1. Áp dụng đăng ký qua mạng (Ngày khai giảng khóa học, xin hãy mang 1 tấm ảnh 4*6, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ cư trú bản gốc để tiện kiểm tra); Nếu số người đăng ký quá 25 người, sẽ áp dụng phương pháp bốc thăm để đi đến quyết định.
2. Sau khi kết thúc khóa học sẽ phụ đạo tham gia kiểm tra sát hạch kỹ năng cấp 1 nghề bảo mẫu, kế hoạch hỗ trợ đăng ký tham gia kiểm tra phát chứng chỉ lần thứ 3 (khoảng tháng 11), cần phải tự chi trả phí tham gia kỳ thi sát hạch năng lực kỹ thuật nghề
3. Trong thời gian đào tạo, học viên phải tự chuẩn bị bữa ăn, không cung cấp bữa ăn trưa.

Ngày tháng

2021-06-09