尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc năm 2019 mở các hội thảo “hợp tác đoàn thể” thế hệ thứ hai, một mùa hè young thanh xuân ~ đội chinh chiến vui game thế hệ thứ hai(5-15)

Mùa hè young thanh xuân ~  đội chinh chiến vui game thế hệ thứ hai
Thời gian: Lúc 09:30~16:30 từ thứ năm 04/07 – đến thứ bảy ngày 06/07/2019
Địa chỉ: Lầu 7, số 21 đoạn 1 phố Địch Hóa, quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc.
 
Hội thảo cùng trân trọng cái mới ~ “hợp tác đoàn thể” thế hệ thứ hai
Thời gian: Lúc 09:30~16:30, từ thứ năm 22/08 – đến thứ bảy ngày 24/08/2019
Địa chỉ: Lầu 7, số 21 đoạn 1 phố Địch Hóa, quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc.
 
(02)2558-0133#13, Giảng viên cộng đồng Trần Ân Nhã

1
2