尚未定義

Cứ điểm chăm sóc khu cộng đồng dân cư Tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc tổ chức “Hội trà chiều thời khắc ghi nhớ” vào ngày 28/03 – 06/06/2020 dùng điểm tâm và trà ngon, kết hợp câu chuyện cuộc đời của nhau, hiểu thêm những gì khác biệt của mình. (3-10)

Thời gian: 14:00-16:30 thứ bảy ngày 28/03, 11/04, 25/04, 09/05, 23/05, 06/06/2020
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc khu cộng đồng Tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc (Số 19, ngách 83, ngõ 189, đoạn 3, đường Kangning, quận Neihu)
Điện thoại: (02)2631-7059#13

發布日期

2020-03-23