Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo: Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin kéo dài thời gian đóng cửa đến khi giải phóng cảnh báo cấp độ ba (6-5)

1. Theo thông báo của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương về việc kéo dài thời gian cảnh báo dịch thứ ba, Hội quán tân di dân ở Wanhua và Shilin sẽ tạm ngừng mở cửa hoạt động cho đến khi mức cảnh báo thứ ba được dỡ bỏ và thời gian mở cửa sẽ được thông báo sau.
2. Các dịch vụ tư vấn thông dịch của Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin cũng đồng thời tạm dừng.

Xin lỗi vì sự bất tiện này, mong các bạn thông cảm!

Ngày tháng

2021-06-28