Chuyển đến khối nội dung chính

「Cùng học tiếng Đài」- lớp học dành cho Tân Di dân năm 2022 (7-12)

Văn phòng cộng đồng khu Đại Đồng thành phố Đài Bắc mở lớp「Cùng học tiếng Đài- lớp học dành cho Tân Di dân năm 2022」. Thời gian mở lớp vào 13:30 đến 16:30 thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 8 đến 14 tháng 9. Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia lớp học để nhận các món quà tặng đáng yêu. Thông tin chi tiết xin tham khảo Quy định tuyển sinh, tìm hiểu trên trang web của Văn phòng hoặc liên hệ qua điện thoại: 02-25975323 # 805 (ông Vương).

Ngày tháng

2022-07-28