尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Đăng ký khóa học vi tính Tân di dân văn phòng quận Daan thành phố Đài Bắc năm 2019(5-9)

Chi tiết xin liên hệ : 02-23511711#8903
Thời gian: lúc 13:30 – 16:30 (Thứ 2, thứ 4, thứ 6) ngày 03/06 – 28/06
Địa điểm: phòng học vi tính tầng 9 thư viện chính thư viện thành phố Đài Bắc