尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Hội quỹ Pearl Buck mời bạn tham gia lớp “quản lý tài chính của phụ huynh và con cái”.(2-1)

●Địa điểm:
Tại Đài Bắc: Vào lúc 09:30 – 16:00 thứ bảy ngày 10/03, 24/03  tại hội quán Tân di dân Wan Hua
Tại Đào Viên: Vào lúc 09:30 – 16:00 thứ bảy ngày 12/05, 26/05 tại nhà phụ nữ thành phố Đào Viên  

●Đối tượng: 
Gia đình Tân di dân, những hộ gia đình thu nhập thấp và con cái họ học lớp 3 trở lên đến lớp 6 tiểu học, những người đã từng tham gia hoạt động thì không được tham gia nữa.

●Tham gia miễn phí, khi đăng ký tham gia mỗi người sẽ phải nộp tiền đặt cọc là 500 đồng Đài tệ, những người tham gia cả khóa học thì sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc

●Các gia đình tham gia khóa học và nộp bài tập về nhà, được nhận tiền tiêu vặt nhiều nhất là 600 đồng Đài tệ.

●Đăng ký học tại trang web https://goo.gl/5d4msq, hoặc gọi điện liên lạc với chuyên viên Trương (Zhang) 02-2504-8088#21

●Đơn vị cùng tham gia tổ chức: Sở dân chính thành phố Đài Bắc, sở xã hội thành phố Đào Viên

●Chi tiết xin tham khảo tờ giới thiệu