尚未定義

Hội Eden tổ chức “Mẹ và bé cùng tập thể dục ~ đoàn thể tập thể dục nhịp điệu giữa cha mẹ và con cái tân di dân” (6-16)

Khóa học cha mẹ cùng con sáng tạo, nhịp điệu chân tay, hướng dẫn trò chơi giữa cha mẹ và con cái v.v... cùng con thoải mái học, vui vẻ trưởng thành

Thời gian: Lúc 14:00-16:00, vào các ngày thứ tư, thứ sáu hàng tuần, ngày 29/7 – 21/8/2020
Địa chỉ: Tầng 4 hội quán tân di dân Wanhua (Số 171, đoạn 2, phố Changsha, quận Wanhua)
Điện thoại: 2230-0339

發布日期

2020-06-19