Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Shilin tổ chức “Lớp học tiếng Đài dành cho tân di dân - Chúng ta cùng nhau đến nói tiếng Đài”. Địa điểm: Trường trung học tư thục Hujiang thành phố Đài Bắc (Phòng 101 Thiên – phòng học chế biến đồ uống) (1-8)

Giới thiệu hội thoại trong cuộc sống hàng ngày tiếng Đài đơn giản, mời các bạn tân di dân cùng đến tham gia nhé!
Thời gian: Lúc 13:30-16:30, các ngày thứ ba, thứ năm trong tuần, từ 6/4 – 4/5/2021
Đăng ký qua trang web: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/
Điện thoại: (02)2882-6200 số máy lẻ 6501

Ngày tháng

2021-01-28