Chuyển đến khối nội dung chính

Kể chuyện về Đồ ăn - Hoạt động Chia sẻ Đa văn hóa của Hội quán tân di dân Wanhua (6-7)

Mời các bạn cùng chia sẻ những món ăn của các nước khác nhau
Tìm hiểu về sự đa văn hóa thông qua ẩm thực của Myanmar và Việt Nam
Thời gian: Thứ bảy, ngày 9 tháng 7 năm 2022
Địa điểm: Hội trường trên tầng 4 của Hội quán tân di dân Wanhua
Trang web đăng ký: https://reurl.cc/0pG94o
Buổi sáng: Chia sẻ văn hóa Myanmar + đồ ăn DIY
Buổi chiều: Chia sẻ văn hóa Việt Nam + đồ ăn DIY
Điện thoại : 2504-8088 chuyển số máy lẻ 23
Phù hợp với đối tượng: Những người có hứng thú với ẩm thực các nước khác nhau, lập nhóm cùng gia đình hoặc bạn bè, mỗi nhóm 2-3 người
Giới hạn độ tuổi: Nếu là trẻ em từ 6 tuổi trở lên, vui lòng tham gia đi cùng người lớn.

Ngày tháng

2022-06-20