Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm tân cư dân khu Nam tổ chức hoạt động trải nghiệm “Tình yêu từ món ăn ngon – sả xào thịt lợn và canh chua Campuchia” ngày 24/9/(9-6)

Giảng viên văn hóa người Campuchia mang đến món ăn quê hương truyền thống

Thời gian: Lúc 14:30-17:30 thứ năm ngày 24/09/2020
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Nam thành phố Đài Bắc
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Nam thành phố Đài Bắc (Lầu 1, số 7, ngõ 127, đường Jingxing, quận Wenshan)
Đường dây đăng ký: 02-29312166

ngày tháng

2020-09-16