尚未定義

Ồ, “Lớp học chuyên chế biến nước uống” siêu chuyên nghiệp bắt đầu chiêu sinh rồi.(9-9)

Bạn có muốn học giỏi các kỹ thuật điều chế nước giải khát, cắt bày hoa quả, nấu cà phê v.v...không? nhanh đến đăng ký nào!
 
Thời gian đăng ký: Kể từ ngày hôm nay cho đến hết thứ sáu ngày 18/10/2019 (Lấy ngày nhận hồ sơ theo dấu bưu điện làm chuẩn, quá thời gian không nhận)
Tư cách báo danh:
Đủ 20 tuổi, đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn với người dân có hộ tịch tại thành phố Đài Bắc, hay những tân di dân đã có quốc tịch trong nước hoặc đã lấy được thẻ cư trú. Đồng thời chuẩn bị năng lực ngôn ngữ tiếng Trung cơ bản(từng tham gia vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực ngôn ngữ cơ bản và hiểu biết cơ bản về nghĩa vụ quyền lợi của người dân hay tham gia các khóa học do cơ quan chính phủ trong nước tổ chức hoặc bằng chứng nhận đang học của trường học công tư lập trong nước)


Danh sách trúng tuyển sẽ công bố qua trang web chuyên khu tân di dân thành phố Đài Bắc vào trước 12:00 trưa ngày 25/10/2019
Thời gian khóa học: Vào lúc 10:25~ 17:05, các ngày thứ hai, thứ năm, thứ sáu từ 07/11/2019 ~20/12/2019(bữa trưa tự túc)
Địa điểm học: Học viện phát triển chức năng thành phố Đài Bắc(số 301, đường Shidong, quận Shilin, thành phố Đài Bắc)

飲調
 

發布日期

2019-09-24