Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu phía Nam thành phố Đài Bắc tổ chức “Bún Việt – Món ngon tinh thần” (11-2)

Cùng đến trải nghiệm món bún Việt Nam ngon nào

Thời gian: Lúc 14:30 – 16:30, thứ năm, ngày 26/11/2020 (đăng ký lúc14:00)
Địa điểm: Cứ điểm chăm sóc tân di dân khu Nam (Lầu 1, số 7, ngõ 127, đường Jingxing, khu Wenshan)
Điện thoại: 02-2931-2166 số máy lẻ 12 nhân viên công tác xã hội

Ngày tháng

2020-11-11