Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Thạch Lâm ở thành phố Đài Bắc tổ chức khóa học chữa trị bằng vườn cây nghệ thuật - Chậu cây của tân di dân năm 2022.(6-10)

Văn phòng Quận Thạch Lâm TP Đài Bắc sẽ tổ chức khóa học trồng cây và chữa bệnh bằng nghệ thuật vườn cho tân di dân vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần từ 1:30 chiều đến 4:30 chiều từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn tân di dân nhiệt tình đăng ký tham gia. Những ai muốn đăng ký, vui lòng điền vào mẫu đăng ký và đến văn phòng của chúng tôi, chỉ thu giấy tờ trong giờ làm việc, hoặc gọi (02) 2882-6200 chuyển số máy lẻ 6501 Miss Song, fax (88615506), hoặc đăng ký qua (website: https : // iwnet. Civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/80).

Ngày tháng

2022-06-24