Chuyển đến khối nội dung chính

Kế hoạch lĩnh nhận que test nhanh tại nhà miễn phí thành phố Đài Bắc (6-4)

Chính quyền thành phố Đài Bắc đã triển khai kế hoạch lĩnh nhận sử dụng que test nhanh tại nhà miễn phí thành phố Đài Bắc từ hôm nay (ngày 8) trở đi. Sở y tế thành phố Đài Bắc công bố phân phát que test nhanh sử dụng tại nhà miễn phí đến 19 bệnh viện kể từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 như ( Bệnh viện Đa khoa Đài Bắc, Bệnh viện Đa khoa Vinh Tổng, Bệnh viện Đa khoa quân đội, Chi nhánh bênh viện đa khoa quân đội Songshan, Bệnh viện Wanfang, Bệnh viện Mackay Memorial, Bệnh viện Shin Kong, Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc, Bệnh viện Đa khoa Cathay, Bệnh viện Zhenxing , Bệnh viện Đài Bắc Chang gen Memorial, Bệnh viện Tai'an, Bệnh viện Xiyuan, Bệnh viện Boren, Bệnh viện Nhân Ái liên hiệp thành phố Đài Bắc, bệnh viện Zhongxiao, Dương Minh, Zhongxing, bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Hòa Bình) và 312 phòng khám được chỉ định, thông qua điều kiện bác sĩ đánh giá về COVID -19 đối với những người dân có nhu cầu dùng que thử test nhanh như tình trạng lâm sàng hoặc tiền sử đi lại, tiền sử nhóm cộng đồng, tiền sử tiếp xúc hoặc tiền sử nghề nghiệp có nguy cơ cao, bất kể những người có hay không có hộ khẩu và quốc tịch, không cần phải lấy số, chỉ cần đi khám bệnh có thể được cấp; khi nhận, để tiết kiệm thời gian điền thông tin, bạn có thể quét Mã QR Taipei Pass (vui lòng tải trước app Taipei Pass ).

Ngày tháng

2022-06-13