Chuyển đến khối nội dung chính

Bắt đầu đăng ký cho trại hè bồi dưỡng thế hệ thứ hai (5-8)

Địa điểm cắm trại: Trung tâm Hoạt động Xinzhuang, Quận Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc - Lớp học Xinzhuang (Số 50-1, đoạn 3, Đường Xinsheng Bắc, Quận Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc)
Thời gian hội trại: Vào lúc 13h -17h, từ ngày 19-22 /7/2022
Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết thứ 6, ngày 24/6/2022.
Phương thức đăng ký: Gửi đơn đăng ký (đính kèm) và các tài liệu liên quan đến bca-winshow@mail.taipei.gov.tw. Vui lòng ghi rõ "Trại hè đào tạo thế hệ thứ hai" là chủ đề của bức thư.
Điện thoại liên lạc: 27208889 số máy lẻ 6065 Miss Li
Sau khi xét duyệt đủ điều kiện đăng ký, nếu số lượng học viên chiêu sinh vượt quá, cứ điểm sẽ áp dụng hình thức bốc thăm quyết định học sinh tham gia khóa học đào tạo này.
Danh sách nhập học sẽ được thông báo trên trang web của chuyên khu tân di dân thành phố Đài Bắc vào thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Ngày tháng

2022-05-30