Chuyển đến khối nội dung chính

Sở giáo dục thành phố Đài Bắc tổ chức “Khóa học đào tạo giảng viên dạy ngôn ngữ tân di dân năm 2021 của thành phố Đài Bắc” vào ngày 22/5 - 19/6 (3-6)

Thời gian đào tạo: Thứ bảy ngày 22/5, 29/5, 05/06, 12/6, 19/06, tổng cộng 36 tiết

Địa điểm đào tạo: Trường cấp 2 Phúc An thành phố Đài Bắc (Số 250, đoạn 7, đường Yanping Bắc, quận Shilin, thành phố Đài Bắc )
Ngày đăng ký: Từ nay cho đến hết thứ sáu ngày 07/05/2021
Đối tượng đăng ký: Những đối tượng đủ 20 tuổi trở lên, đồng thời thành thạo ngôn ngữ tân di dân và có đủ điều kiện dưới đây:
1.  Tân di dân và con cái của họ có nguyện vọng theo dạy ngôn ngữ Đông Nam Á
2.  Các học sinh nước ngoài phù hợp luật pháp quy định của dịch vụ việc làm
3.  Các học sinh thuộc khoa Đông Nam Á (bao gồm cả sinh viên đã tốt nghiệp) có nguyện vọng theo dạy ngôn ngữ Đông Nam Á
4.  Các bằng cấp chứng chỉ được công chứng trong và ngoài nước ngôn ngữ tân di dân và có bằng sư phạm
Điện thoại liên lạc: Chủ nhiệm Hoàng (02)2810-8766 máy lẻ 150

Đăng ký qua mạng:
https://newres.k12ea.gov.tw/ischool/public/volunteer/volunteers.php?bid=0&id=1087
 

Ngày tháng

2021-03-23