Chuyển đến khối nội dung chính

"Vẽ một thế giới" mới "- Đoàn thể hỗ trợ thế hệ thứ hai từ nước ngoài trở về nước và các con được nhận làm con nuôi từ nước ngoài đến của thành phố Đài Bắc" (5-11)

Trung tâm Dịch vụ Gia đình và Phụ nữ Tân di dân của thành phố Đài Bắc được lên lịch. Thứ Tư hàng tuần từ 1:30 chiều đến 4:00 chiều, từ ngày 6 tháng 7 năm 2022 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022, và lúc 1: 30 giờ chiều đến 4 giờ chiều các ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022, ngày 25 tháng 8 năm 2022, tổng cộng 10 lần. Tại phòng tập thể của trung tâm này (Tầng 7, Số 21, đoạn 1, Phố Địch Hóa, Quận Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc), tổ chức "Vẽ một thế giới" mới "- Đoàn thể hỗ trợ thế hệ thứ hai từ nước ngoài trở về nước và các con được nhận làm con nuôi từ nước ngoài đến của thành phố Đài Bắc". Hoạt động này cần đăng ký trước, đối tượng đăng ký là con em các gia đình tân di dân từ nước ngoài trở về hoặc được nhận làm con nuôi từ nước ngoài, những học sinh sau kỳ nghỉ hè học lên lớp 6 tiểu học, đến lớp 7 trung học, tối đa 10 người tham gia; vui lòng phối hợp với các biện pháp phòng chống dịch của trung tâm như đo thân nhiệt và khử trùng bằng cồn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình.

Mời thế hệ thứ hai của những người tân di dân tích cực đăng ký tham gia. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng gọi: (02) 2558-0133 chuyển số máy lẻ 13, liên hệ nhân viên xã hội Trần Tư Nhã và máy lẻ 17, nhân viên xã hội Khâu Ất Chân.

Ngày tháng

2022-06-06