Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Songshan tổ chức “Lớp học nấu ăn dành cho tân di dân năm 2021” vào ngày 24/5 – 9/9 (4-10)

Khóa học sẽ giới thiệu món ăn Đài Loan và điểm tâm kiểu Trung Hoa phong phú, cùng nhau đến học nấu các món ăn mang đậm phong cách Đài Loan.

Thời gian: Từ 13:00 – 16:00, các ngày thứ hai trong tuần, từ ngày 24/5- 9/9/2021
Địa điểm: Trường học cấp 2, cấp 3 Princeton (Số 12, đường Ningan, quận Songshan, thành phố Đài Bắc)
Đăng ký qua trang web: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/31
Điện thoại: Liên hệ với cô Trần (02)8787-8787 chuyển số máy 736
 
 

Ngày tháng

2021-04-26