Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Nangang tổ chức “Khóa học văn hóa đa nguyên và trưởng thành trong cuộc sống dành cho tân di dân”, khóa học bao gồm những nội dung phong phú về đăng ký hộ tịch, kiến thức thường gặp trong pháp luật, ứng dụng điện thoại, vẽ tranh nghệ thuật v.v... (8-10)

Thời gian: Lúc 14:00 - 17:00, thứ năm hàng tuần, 03/09 – 12/11/2020 (ngày tết trung thu nghỉ)
Địa điểm: Phòng họp tầng 6 trung tâm hành chính quận Namgang (Tầng 6, số 360, đoạn 1, đường Nangang)
Đăng ký qua mạng: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/19
Điện thoại: (02)27831348 chuyển số máy 862

ngày tháng

2020-08-25