Chuyển đến khối nội dung chính

Qũy phúc lợi xã hội Eden tổ chức hội chợ công ích bảo vệ môi trường yêu thương “cây gây dựng hạnh phúc, dễ truyền tải yêu thương năm 2020” vào thứ bảy, ngày 31/10 (10-5)

Các hoạt động hấp dẫn như với sự tham gia của gần 100 sạp hàng sản phẩm mới và đồ dùng dùng qua công ích, ẩm thực các nước, biểu diễn múa của thế hệ thứ hai tân di dân v.v...


Thời gian: Lúc 11:00-16:00, thứ bảy ngày 31/10/2020
Địa điểm: Quảng trường vườn hoa Trung Sơn tại Đài tưởng niệm quốc phụ
Điện thoại: (02)2230-6670#7203

Ngày tháng

2020-10-23