尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Làm đơn theo “phương án hỗ trợ tiền thuê nhà cho Tân di dân độc thân” của quỹ hội Tín Nghĩa (3-22)

Quỹ hội công ích Tín Nghĩa làm phương án này để hỗ trợ Tân di dân độc thân giải quyết khó khăn trong cuộc sống, hàng tháng hỗ trợ 2000 đồng, năm nay là năm cuối cùng có hỗ trợ này, nên Tân di dân đừng bỏ lỡ cơ hội.
Quỹ hội nói, theo thống kê của bộ nội chính, hàng năm có khoảng 10 nghìn cặp đôi với phối ngẫu nước ngoài li hôn. Tân di dân sau khi li hôn, do không có người thân tại Đài Loan, năng lực mưu sinh không đủ, đối mặt với sự khác biệt vô hình của xã hội Đài Loan, cùng với gánh nặng song song của áp lực kinh tế gia đình vô cùng vất vả. Phương án này sẽ nâng đỡ Tân di dân độc thân về vấn đề kinh tế. Bất kể là phối ngẫu nước ngoài độc thân có hộ tịch trong nước, quy hóa hoặc chưa quy hóa đều được, hơn nữa chưa có những hỗ trợ thuê nhà khác, hoặc những người dưới 65 tuổi nhận được chỗ ở phúc lợi công cộng, hay độc thân nuôi trẻ dưới 18 tuổi. Chỉ cần có nhu cầu thuê nhà ở đều được thông qua các sở xã hội chính phủ các tỉnh, thành, phòng xã hội văn phòng thôn xã, trung tâm phục vụ gia đình Tân di dân và các cơ quan phục vụ xã hội dân sự của chính phủ, giúp làm đơn.

●Điện thoại liên lạc (02)2755-7666#2333
Trang web  http://www.sinyicharity.org.tw/
http://news.immigration.gov.tw/TW/Post.aspx?NEWSGUID=abfa0ad9-c219-467c-8f86-4dd68199d37b