Chuyển đến khối nội dung chính

"Hoạt động Hướng dẫn viên Trực tuyến Thế giới Mới Dành cho tân di dân" đang kêu gọi nộp bài ! (5-11)

Mời mọi người nộp bài viết báo, đoạn video ngắn để giới thiệu quê hương của mình, ví dụ như : văn hóa, trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực, danh lam thắng cảnh, kiến trúc, lịch sử hoặc phong tục tập quán!


Nội dung hoạt động:
1. Bài viết: viết bằng tiếng Trung, gợi ý viết từ 300 ~ 1.000 từ và 1 bộ ảnh (tối đa 10 bức ảnh phải được sử dụng hợp pháp).
2. Bài dự thi phim ngắn: một đoạn phim ngắn trong thời gian từ  3-5 phút, bao gồm chủ đề của phim ngắn và một đoạn giới thiệu ngắn. (Tệp file không vượt quá 200MB)
3. Vui lòng tải tệp file, chủ đề và giới thiệu ngắn gọn tải đến biểu mẫu đăng ký (ID: @ifitw) của tài khoản chính thức của LINE Mạng Thông tin Phát triển đào tạo bồi dưỡng tân di dân và tải lên trang web của  hoạt động bởi nhóm sự kiện.
4. Mỗi người giới hạn gửi 01 bài viết và 01 video ngắn, có thể chia sẻ, được bình chọn  từ người thân, bạn bè thông qua Facebook trong thời gian diễn ra hoạt động.
5 Mỗi người có thể bình chọn cho các bài báo và video ngắn mỗi ngày, tối đa 3 bình chọn cho mỗi người.
 
Thời gian nộp bài: Thứ bảy, ngày 1/ 5/2021 đến  thứ tư ngày 9/6/2021
Thời gian bình chọn: Thứ năm, ngày 10/6/2021 đến thứ năm, ngày 24/6/2021
Điện thoại: Liên hện chị Lâm 02-23889393 chuyển số máy lẻ 2526
 
Nói rõ chi tiết hoạt động:
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/ct?xItem=91542&ctNode=37214&mp=1#aC
 
 
 

Ngày tháng

2021-05-26