尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Văn phòng dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc năm 2019 tổ chức đợt 2 “Khóa học việc làm phối ngẫu người Đại lục”(7-7)

Khóa học sẽ giới thiệu nguồn dịch vụ việc làm cho Tân di dân, bảo vệ quyền lợi lao động và phỏng vấn giảng dạy trang điểm.
Thời gian: 09:00~12:30 thứ năm ngày 18/07/2019
Địa điểm: Phòng học tầng 6, số 101, đại lộ Mengjia, quận Wanhua, thành phố Đài Bắc
Điện thoại: liên hệ cô Yang 02-23085231#712