Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo danh sách trúng tuyển lớp học trại hè đào tạo dành cho thế hệ thứ hai (7-1)

Danh sách trúng tuyển lớp học trại hè đào tạo dành cho thế hệ thứ hai như sau:

Huáng ○ Níng- Trường tiểu học Yǒng Píng 
Zhāng ○ Huá- Trường tiểu học Dà Lóng
Zhāng ○ Huá – Trường tiểu học Dà Lóng 
Liú ○ Qǐ – Trường tiểu học Sōngshān 
Liú ○ Fēi – Trường tiểu học SōngShān 
Lǐ ○ Fāng – Trường tiểu học Lù Jiāng 
Lǐ ○ Yǔ - Trường tiểu học Lù Jiāng 
Lín ○ ēn- Trường tiểu học Wàn Dà 
Kē ○ Háo - Trường tiểu học Wǔ Cháng 
Wáng ○ Jūn - Trường tiểu học YǒngLè 
Huáng ○ Tíng - Trường tiểu học Shí Jiàn 
Dù ○ Fěi - Trường tiểu học Dūn Huà 
Zhào ○ Xiáng- Trường tiểu học Li Hu

Địa điểm lớp học: Phòng học Xinzhuang – Trung tâm hoạt động Xinzhuang quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc (Số 50-1, đoạn 3, đường Xinsheng Bắc quận Zhong Shan, thành phố Đài Bắc)
Thời gian học: Lúc 13:00 – 17:00 mỗi ngày, các ngày từ 19~22/7/2022
Điện thoại liên hệ: Cô Lý 27208889 chuyển số máy lẻ 6065, hoặc gửi thư đến bca-winshow@mail.taipei.gov.tw

Ngày tháng

2022-07-05