尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Đăng ký lớp “Vũ đạo cổ điển Tân di dân” năm 2018 khu NanGang thành phố Đài Bắc(3-1)

Lớp này được tổ chức do văn phòng quận Nangang, đợt thứ 2 tổ chức lúc 13:30-15:30 vào các ngày thứ tư hàng tuần từ 9/5/2018 -27/6/2018. Đợt 33 tổ chức vào 13:30-15:30 thứ 4 hàng tuần từ 5/9/2018 -31/10/2018, mọi chi tiết xin liên hệ 2783-1343#862.
https://ngdo.gov.taipei/News.aspx?n=650210BFE3394799&sms=5CAED7D32A9B6831