Chuyển đến khối nội dung chính

Cuộc sống kỹ thuật số - Cùng tham gia khóa luyện thi chứng chỉ EXCEL-TQC (1-1)

Để nâng cao năng lực và kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng cho Tân di dân, Quỹ Phúc lợi Xã hội Eden tổ chức chương trình đào tạo “Cuộc sống kỹ thuật số - Cùng tham gia khóa luyện thi chứng chỉ EXCEL-TQC”. Xin mời các bạn Tân di dân có nhu cầu học tin học, thông qua khóa học chuyên sâu để phát triển khả năng sử dụng phần mềm Excel. Ngoài ra, cũng khuyến khích học viên đăng ký thi chứng chỉ TQC để nâng cao khả năng làm việc và kỹ năng văn bản trong tương lai.


Chương trình đào tạo “Cuộc sống kỹ thuật số - Cùng tham gia khóa luyện thi chứng chỉ EXCEL-TQC” sẽ được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ ngay 2/3 đến ngày 29/6/2024. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, thời gian và địa điểm tổ chức, xin tham khảo Bản giới thiệu đính kèm.


Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 2230-0339, số fax: 2230-0559 gặp nhân viên xã hội Tô, để đăng ký hoặc giải đáp các câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo.Ngày tháng

2024-01-19