Chuyển đến khối nội dung chính

Tổ chức Eden tổ chức khóa học dành cho tân di dân "Khỏe mạnh và Năng động" (9-14)

Hiểu biết thêm về thời kỳ mãn kinh và học lối sống lành mạnh thông qua phương pháp tập thể dục và chế độ ăn uống.

Thời gian: Lúc 14: 00-16: 00, các ngày thứ hai hàng tuần từ 04/10 – 29/11
Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Dân Cư Xinju, Quận Tùng Sơn (Số 374, đoạn 5, Đường Đông Nam Kinh, Quận Tùng Sơn, Thành phố Đài Bắc)
Đăng ký qua: nhấp vào đường liên kết sau
Điện thoại: 02) 2230-0339 Nhân viên làm công tác xã hội Tô

Ngày tháng

2021-09-27