Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Zhongshan tổ chức “Lớp học ứng dụng đồ dùng làm bằng da thủ công” dành cho tân di dân vào ngày 17/3 – 21/04 và “Lớp học nâng cao nghệ thuật đồ dùng bằng da” từ ngày 23/04 – 28/04 (1-9)

Hướng dẫn học viên làm quen kỹ năng bắt buộc chế tạo đồ dùng làm từ da, thực hiện xử lý da cơ bản và khâu, dập lỗ v.v... đưa ra sáng tác thực tế và thời gian sáng tạo tự do, đồng thời nhắc nhở học viên hỗ trợ tác phẩm và những điều cần lưu ý.
 

  1. “Lớp học ứng dụng làm bằng da thủ công”
Thời gian: Lúc 13:30-16:30, Các ngày thứ tư, thứ sáu từ ngày 17/03 – 21/04/2021
  1. “Lớp học nâng cao nghệ thuật thủ công làm bằng da”
Thời gian: Lúc 13:30-16:30, ngày 23/04 – 28/04/2021

Địa điểm: Trung tâm hoạt động cư dân Zhongshan (Lầu 2, số 21, ngõ 59, đoạn 2, đường Bắc Zhongshan, quận Zhongshan)

Đăng ký trang web: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/

Điện thoại liên lạc: (02)2503-1369 số máy lẻ 592
 

Ngày tháng

2021-01-28