Chuyển đến khối nội dung chính

Chiêu sinh khai giảng khóa học “Ứng dụng tiếp thị và chứng chỉ cấp C vi tính lớp học chuyên dành cho tân di dân” (9-1)

Tăng cường năng lực làm việc chuyên nghiệp, mở rộng phạm vi nghề nghiệp, các học viên được đào tạo tham dự khóa học này sẽ tham gia kỳ thi kiểm tra kỹ năng cấp C.


Thời gian khóa học: Lúc 09:10-16:10, Thứ hai, thứ tư hàng tuần từ ngày 21/9 đến 14/12, bữa trưa tự lo liệu

Địa điểm học: Học viện phát triển năng lực nghề nghiệp thành phố Đài Bắc (Số 301, đường Sĩ Đông, quận Sĩ Lâm)

Đối tượng đăng ký: Đối tượng tham gia đào tạo là những tân di dân có hộ tịch sống tại Thành phố này (hoặc địa chỉ trên thẻ cư trú của thành phố này ). Đủ 20 tuổi, đồng thời phải chuẩn bị năng lực tiếng Trung cơ bản.

Thời gian đăng ký: Từ nay cho đến hết thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020
Đăng ký qua trang web: https://forms.gle/fosjez8bd2cWuDg2A

*Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố vào thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020 qua trang web chuyên khu tân di dân Thành phố Đài Bắc

*Lên lớp ngày đầu tiên xin hãy đưa ra chứng minh nhân dân hoặc thẻ cư trú để tiện kiểm tra.

ngày tháng

2020-09-04