Chuyển đến khối nội dung chính

Dừng tổ chức hoạt động Lễ hội đèn nước năm 2022 (10-12)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Nalgae, để đảm bảo an toàn cho người dân, xinthông báo dừng tổ chức hoạt động Lễ hội đèn nước năm 2022 – theo kế hoạch hoạt động sẽ được tổ chức vào 15:00 ngày hôm nay (30/10) tại cầu Cầu Vồng. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức buổi triển lãm và trải nghiệm làm đèn nước DIY tại Hội quán Tân Di dân, 

mong mọi người tiếp tục theo dõi thông tin trên trang Fanpage. Xin cảm ơn!

Ngày tháng

2022-11-02