Chuyển đến khối nội dung chính

Lớp sáng tác nghệ thuật dành cho Tân Di dân năm 2023 (3-2)

Văn phòng cộng đồng quận Tín Nghĩa (Xinyi) – thành phố Đài Bắc tổ chức lớp học “Sáng tác nghệ thuật dành cho Tân Di dân năm 2023”. Thời gian mở lớp vào 13:30 đến 16:30 thứ 4 hằng tuần, trong khoảng thời gian từ 22/3 đến 31/5/2023. Địa điểm mở lớp tại tầng 13 Trung tâm Hành chính quận Tín Nghĩa (Xinyi). Thời hạn đăng ký online đến 13:30 ngày 6/3/2023. Có 20 chỉ tiêu chính thức và 10 dự bị, nhận đăng ký đến khi đủ chỉ tiêu.

Trang web đăng ký: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/223, thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tệp đính kèm, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 27239777 # 604 (Ms. Đới).

 

Ngày tháng

2023-03-13