Chuyển đến khối nội dung chính

Hội chợ triển lãm thành phố Đài Bắc năm 2022 (6-14)

Tương lai của Đài Bắc sẽ như thế nào?
Trong 8 năm qua, Đài Bắc đã phải đối mặt với nhiều thách thức, chúng tôi phải đối mặt với các vấn đề, giải quyết vấn đề và biến thành phố trở thành hiện thực và tiếp tục diễn ra. Từ ngày 27/8 đến ngày 11/9, chúng tôi mời các bạn chứng kiến diện mạo mới của Đài Bắc trong tương lai tại nhà triển lãm Zhengyan trực tuyến và hiện trường.
Hội chợ triển lãm thành phố Đài Bắc, TƯƠNG LAI LÀ HIỆN TẠI

Ngày tháng

2022-07-01