Chuyển đến khối nội dung chính

「Lớp đào tạo về lĩnh vực khoa học thông tin dành cho thế hệ thứ 2 Tân Di dân và con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn」năm 2022 (7-14)

1. Với mục đích bồi dưỡng năng lực về lĩnh vực vi tính - thông tin cho thế hệ
thứ 2 Tân Di dân và con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, 
nuôi dưỡng sở thích về ngôn ngữ lập trình và nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các em. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, Tài đoàn pháp nhân – Quỹ phúc lợi xã hội Eden sẽ tổ chức lớp đào tạo về lĩnh vực 
khoa học thông tin liên quan đến lập trình Scratch.
2. Đối tượng tham gia: những em học sinh từ lớp 5 tiểu học đến lớp 9 hệ 
PTCS, là thế hệ thứ 2 Tân Di dân và con em gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, hoặc những người có kinh nghiệm học tập về lĩnh vực này.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức:
(1) Thời gian học: 13:30-16:30 chủ nhật hằng tuần (4/9, 18/9, 25/9, 2/10, 
16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11/2022), mỗi ngày 3 tiếng.
(2) Lễ bế giảng: 9:30-16:30 ngày 27/11 (chủ nhật), có cung cấp đồ ăn.
(3) Địa điểm: phòng học vi tính, tầng 3 Hội quán Tân Di dân Vạn Hoa (tầng 3, số 171 đoạn 2 phố Trường Sa, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc)
4. Những người có nhu cầu đăng ký tham gia, xin quét mã QR để điền đơn 
đăng ký; nếu đăng ký qua điện thoại hoặc cần tư vấn, xin liên lạc số máy: (02)2230-0339 (nhân viên xã hội Tăng)

Ngày tháng

2022-08-02