尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Văn phòng quận Wenshan thành phố Đài Bắc tổ chức “Khóa học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam năm 2019”(7-11)

Khóa học: Hội thoại cơ bản thường dùng trong cuộc sống, giới thiệu văn hóa Việt Nam, bài hát Việt Nam, làm nón Việt Nam, làm thủ công đèn lồng Việt Nam và đồ chơi trâu
Địa điểm:

  1. Ngày thường (thứ năm): Phòng họp lầu 7 trung tâm hành chính Wenshan (Số 220, đaọn 3, đường Muzha quận Wenshan)
  2. Ngày nghỉ: Phòng học lầu 6 trung tâm hoạt động dân cư khu Jingxing (Số 393, đoạn 6, đường Luosifu, quận Wenshan) https://bit.ly/2XMCJE