Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Quận Shilin tổ chức "Khóa học về bảo vệ sức khỏe bằng hương thơm và tinh dầu bốn mùa dành cho tân di dân" vào ngày 28/9 – 22/10 (9-8)

Tìm hiểu cách pha chế các loại tinh dầu và hiểu các chức năng bảo vệ sức khỏe bằng tinh dầu đối với da và hệ hô hấp.
 
Thời gian: 13h30-16h30, các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần, từ ngày 28/9 – 22/10
Địa điểm: Trung tâm Hoạt động dân cư Quận Yixin, Quận Shilin (Tầng hầm B1, Số 132, Đường Jihe, Quận Shilin, Thành phố Đài Bắc)
Điện thoại: 02-28826200 chuyển số máy lẻ 6501 liên hệ Miss Song

Ngày tháng

2021-09-22