尚未定義

Qũy phúc lợi xã hội Eden tổ chức “Lớp học hát tiếng Đài dành cho Tân di dân” vào ngày 07/03-11/07/2020 (2-2)

Học vui, nói dễ, nghe nói tiếng Đài Loan cũng đều thông

Lớp học hát tiếng Đài dành cho Tân di dân

Thời gian: Từ 09:00 – 12:00 các ngày thứ bảy hàng tuần từ 07/03-11/07/2020 (nghỉ ngày 4/4, 20/06, 27/06)
Địa điểm: Lầu 8 phân nhánh thư viện Zhonghe thành phố Tân Bắc (Đại sảnh tổng hợp Fuxing Lầu 8 số 236 đường Nanshan khu Zhonghe)
Điện thoại: (02)2230-0339
 

發布日期

2020-02-14