Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Wenshan tổ chức “ Hạnh phúc làm thủ công ẩm thực trà” vào ngày 8/3-16/4 (1-5)

Thời gian: Từ 14:00-17:00, chiều thứ hai, thứ sáu hàng tuần từ ngày 8/3 – 16/4/2021
Địa điểm: Trường trung học phổ thông tư thục Hujiang thành phố Đài Bắc (Phòng học 101 Thiên – phòng học chế biến đồ uống)
Trang web đăng ký : https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/
Điện thoại: 2936-5522 máy lẻ 359

Ngày tháng

2021-01-20