尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

“Tọa đàm giải thưởng văn học di dân và di công” tại Bảo tàng Quốc lập Đài Loan(4-4)

Bắt đầu từ ngày hôm nay đến tháng 9, với chủ đề như ghi chép lại hình ảnh xã hội, nghệ thuật kịch trường của Đài Loan và Inđônêxia. Tất cả gồm 4 cuộc tọa đàm miễn phí, nhưng cần mua vé vào cửa.
Thông tin hoạt động: https://bit.ly/2GsSr1s
Điện thoại liên lạc:  02-23833299#462
Email:hwyuan@ntm.gov.tw

移民工文學獎講座

移民工文學獎講座