Chuyển đến khối nội dung chính

Hội quán tân di dân Shillin tổ chức “Hội nghị diễn đàn giáo dục cho học sinh cấp 2, cấp 3 là thế hệ thứ hai dành cho tân di dân” vào ngày 17/4 (4-3)

Nhằm làm cho gia đình tân di dân có thể hiểu kỹ hơn chế độ lên cấp học THCS, THPT hiện hành và môi trường giáo dục chỉnh thể, để thế hệ thứ hai tân di dân nhận được nguồn giáo dục tốt hơn, mời phụ huynh là tân di dân tham gia “Hội nghị diễn đàn giáo dục THCS và THPT cho thế hệ thứ hai tân di dân”

Thời gian: Vào lúc 09:00-11:30, thứ bảy ngày 17/4/2021
Địa điểm: Tầng 2, hội quán tân di dân Shilin – Khu vườn văn hóa đa dạng 2
Điện thoại: Cô Thái (02)2725-6065
Đăng ký qua mạng : https://reurl.cc/MZDk9W
 

Ngày tháng

2021-04-08