Chuyển đến khối nội dung chính

Thứ bảy, ngày 05/15 Sở di dân tổ chức “Ngày di dân Quốc tế năm 2020” (11-6)

Các buổi biểu diễn sân khấu đa văn hóa, các hoạt động biểu dương tân di dân nổi bật, các gian hàng ẩm thực các nước khác và trải nghiệm tự làm bằng tay, xem phim đại dương 3D và hướng dẫn khu chủ đề văn hóa đại dương v.v... thích hợp cho các chuyến đi của gia đình!

Thời gian: Vào 10:00-16:00, thứ bảy, ngày 05/12/2020
Địa điểm: Bảo tàng quốc lập khoa học kỹ thuật đại dương thành phố Cơ Long

Ngày tháng

2020-11-24