尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Đăng ký tham gia“ Khóa học vi tính dành cho Tân di dân” năm 2018 của văn phòng quận Wan Hua thành phố Đài Bắc(2-4)


●Thời gian: Lúc 13:30-16:30 vào các ngày thứ 4, thứ 6, từ ngày 07/03-27/04
●Địa điểm: (Tầng 3 số 171 đoạn 2 đường Chang Sha) Hội quán Tân di dân Wan Hua
●Điện thoại liên lạc: ông Trần (Chen) 2306-4468#204