Chuyển đến khối nội dung chính

Điểm nổi bật tuyên truyền phát sóng của Cục trưởng Cục cảnh sát Chính phủ thành phố Đài Bắc(9-3)

Nhằm nâng cao khả năng nhận thức của người dân về lừa đảo, Cục trưởng của Cục cảnh sát Chính phủ thành phố Đài Bắc cùng Đài phát thanh Đài Bắc tiến hành tuyên truyền phòng chống tội phạm. 

◈ Hiểu lời nói và giữ bình tĩnh

◈Mọi hành vi rút tiền/chuyển tiền/chuyển khoản đều có nguy cơ lừa đảo

◈ Đầu tư nên tuân theo hợp pháp, không dễ dàng tin những thông tin quảng cáo trực tuyến

◈ Dữ liệu cá nhân cần phải thận trọng  không nên điền vào một cách tùy tiện 

◈ Không làm theo lời hướng dẫn của người khác thao tác ATM hoặc ngân hàng trực tuyến

◈ Hình thành thói quen tốt việc xác minh trước khi thanh toán

https://drive.google.com/drive/folders/1or_6SxvLCyTOUluJ8xwko91I-pQFhaiA

Ngày tháng

2023-09-07