Chuyển đến khối nội dung chính

Lớp học「Trưởng thành trong cuộc sống Tân Di dân và tìm hiểu cách rang cà phê」năm 2022 (7-10)

Xin mời các bạn Tân Di dân đăng ký tham gia lớp học『Trưởng thành trong cuộc sống Tân Di dân và tìm hiểu cách rang cà phê』do Ủy ban khu Nội Hồ thành phố Đài Bắc tổ chức.
Lớp học được tổ chức vào các khoảng thời gian: 09:00-12:00 và 13:00-16:00 ngày 6, 13 và 20 tháng 9 năm 2022 (thứ 3); 09:00-12:00 ngày 27 tháng 9 (thứ 3), 09:00-12:00 và  13:00-16:00 ngày 4 tháng 10 (thứ 3).
Địa điểm tổ chức tại Ủy ban khu Nội Hồ thành phố Đài Bắc (Lầu 8, số 99, đoạn 6 đường Dân Quyền Đông, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc), RoasTing Caffee Flagship Roastory (Số 253 đường Tân Minh, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc).
Thông tin chi tiết xin tham khảo trên trang web của Ủy ban khu Nội Hồ chuyên mục dành cho Tân Di dân (https://nhdo.gov.taipei) hoặc liên hệ qua điện thoại 02-27925828 # 208 (cô Ngô).

Ngày tháng

2022-07-25