Chuyển đến khối nội dung chính

Du lịch “nhảy đảo” trong vòng một nốt nhạc – Hoạt động giới thiệu văn hóa đa sắc tháng 8 tại Hội quán Tân Di dân Sỹ Lâm (7-15)

Vui chơi xuyên biên giới ~ Du lịch “nhảy đảo” trong vòng một nốt nhạc.
Không đông đúc – không mệt mỏi – không cần xếp hàng.
Học các đối thoại thực dụng của Hồng Kông và Thái Lan một cách dễ dàng 
nhất.
Tiếp nối hoạt động giới thiệu về Philippines và Indonesia vào tháng 6 vừa qua, 
lần này chúng ta sẽ cùng làm quen với Hồng Kông và Thái Lan.
Thời gian tổ chức: 14/8/2022 (chủ nhật)
Địa điểm: Vườn đa văn hoá số 2 – Hội quán Tân Di dân Sỹ Lâm
Trang web đăng ký: https://reurl.cc/ZADRAW
Chương trình buổi sáng: giới thiệu văn hoá Hồng Kông + Hội thoại du lịch thực dụng.
Chương trình buổi chiều: giới thiệu văn hoá Thái Lan + Hội thoại du lịch thực dụng.
Điện thoại liên lạc: 2504-8088 # 23
Đối tượng phù hợp tham gia: người dân trên 20 tuổi.
Những ai tham gia hết buổi hoạt động sẽ nhận được 1 phần quà tặng từ ban tổ chức.

Ngày tháng

2022-08-02